Cập nhật trang chủ!

20 Oct 2013

Trang cũ trên tumblr đã bị gỡ và tài khoản tumblr cũng đã bị xoá vì Yahoo! mua mẹ nó tumblr. Mình thì không thích các dịch vụ của Yahoo! vì trông nó cũ cũ, chầm chậm và "giống người" quá. Các bài cũ "có giá trị" tham khảo trên tumblr sẽ từ từ được backup và restore trên trang này.

Sau một hồi ngồi hí hoáy jekyll và css thì cuối cùng nó (trang này) cũng ra và trông cũng tàm tạm. Điều vui mừng nhất đó là không phải đụng đến bootstrap. Và có cả trên github pages cho nó "hợp thời".

Trang này được thiết kế dựa trên ý tưởng của chính trang chủ jekyll hoặc nói toạc móng heo ra thì đi chôm css của trang chủ. CSS chia layout có sử dụng hàng của gridism.

Trang này có sử dụng một trick nhỏ để hiển thị bài mới nhất ngoài trang chủ.

Vậy thôi !

Entry list: